Trụ sở CMG.ASIA

Tầng 36, Tháp Hai, Time Square, Số 1 Đường Matheson, Vịnh Causeway, Hồng Kông.