Tạo nền văn hóa hiệu suất cao trao quyền: Chìa khóa thành công trong kinh doanh

February 14, 2023 /in Business Insights / by Randy Dobson

Tạo nền văn hóa hiệu suất cao trao quyền: Chìa khóa thành công trong kinh doanh

Ngày nay, trong bối cảnh kinh doanh thay đổi nhanh chóng, các tổ chức phải liên tục cố gắng tạo ra một nền văn hóa thúc đẩy sự phát triển và đổi mới, thu hút nhân tài hàng đầu và thúc đẩy mang đến kết quả cao. Một nền văn hóa hiệu suất cao là nơi trao quyền cho các cá nhân phát huy hết tiềm năng của họ và đóng góp vào thành công của công ty. Để tạo ra một nền văn hóa như vậy, có bốn bước nền tảng và bốn trụ cột quan trọng. Cuối cùng, cần có một tầm nhìn thuyết phục để thống nhất và giữ nền văn hóa bền chặt hơn.

Các bước nền tảng của văn hóa hiệu suất cao

Bước 1: Tuyển dụng nhân tài hàng đầu

Bước đầu tiên trong việc tạo ra một nền văn hóa hiệu suất cao là tuyển dụng những nhân tài giỏi nhất trong thị trường của bạn. Các tổ chức nên chọn lọc trong quy trình tuyển dụng của mình và tập trung vào việc tìm kiếm những cá nhân không chỉ có các kỹ năng cần thiết mà còn phù hợp với các giá trị và sứ mệnh của công ty.

Tuyển dụng nhân tài hàng đầu

Bước 2: Đào tạo nhân viên mới đúng cách

Bước thứ hai là đào tạo nhân viên mới đúng cách, cung cấp cho họ một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng và một tương lai hấp dẫn. Quá trình này nên bao gồm việc hiểu rõ về văn hóa, mục tiêu và kỳ vọng của công ty. Ngoài ra, nhân viên mới nên được hướng dẫn để hiểu rõ về vai trò của họ và vai trò này đóng góp như thế nào vào sự thành công của công ty.

Bước 3: Xác định yêu cầu công việc

Bước thứ ba là đưa ra những yêu cầu công việc rõ ràng, bao gồm các trách nhiệm chính, các chỉ số đánh giá hiệu suất và KPI. Điều này giúp cho nhân viên nhận biết rõ ràng về trách nhiệm của họ và cách họ sẽ được đánh giá.

Xác định yêu cầu công việc

Bước 4: Theo dõi hiệu suất

Bước cuối cùng là thường xuyên theo dõi hiệu suất đối với KPI của từng công việc, sử dụng các số liệu rõ ràng để đo lường mức độ thành công. Các tổ chức nên khen thưởng những nhân viên luôn đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi và định hướng lại khi hiệu suất không không đạt kết quả như mong muốn.

Các trụ cột văn hóa hiệu suất cao trao quyền

Trụ cột 1: Kiểm soát được nhận thức

Trụ cột đầu tiên của một văn hóa hiệu suất cao là mang lại cảm giác kiểm soát được nhận thức trong công việc. Để có thể đạt được điều này, tổ chức cần cho phép nhân viên giờ làm việc linh hoạt, không gian an toàn để phản hồi cởi mở và cơ hội để nhân viên góp phần trong quá trình ra quyết định.

Trụ cột 2: Sự phát triển và Tiến bộ

Trụ cột thứ hai của văn hóa hiệu suất cao là mang lại cảm giác về sự phát triển và tiến bộ. Điều này có thể đạt được thông qua đào tạo và phát triển thường xuyên, cho phép các thành viên trong nhóm tham gia các lớp học bên ngoài, đồng thời đưa ra lộ trình nghề nghiệp và phần thưởng rõ ràng. Các tổ chức nên khuyến khích nhân viên liên tục phát triển và phát triển các kỹ năng, đồng thời cung cấp các nguồn lực cần thiết để làm điều đó.

Sự phát triển và Tiến bộ

Trụ cột 3: Ý thức đóng góp

Trụ cột thứ ba là tạo ra ý thức đóng góp, nơi các thành viên trong nhóm cảm thấy như công việc họ đang làm đang đóng góp cho một mục tiêu lớn hơn. Tầm nhìn toàn diện của công ty được truyền đạt thường xuyên sẽ giúp ích cho việc này. Tầm nhìn nên cho thấy công ty đang tạo ra tác động tích cực như thế nào đối với cộng đồng và cách mỗi thành viên trong nhóm đóng góp cho sứ mệnh này.

Trụ cột 4: Kết nối xã hội mạnh mẽ

Trụ cột thứ tư là tạo ra các kết nối xã hội mạnh mẽ bằng cách tổ chức các hoạt động xây dựng nhóm thường xuyên, cả trong và ngoài công ty. Các sự kiện cộng đồng, sự kiện từ thiện hoặc các hoạt động khác kết nối mọi người với nhau và sứ mệnh của công ty có thể giúp xây dựng ý thức cộng đồng mạnh mẽ và thúc đẩy các mối quan hệ tích cực.

Tầm nhìn thuyết phục

Tầm nhìn hấp dẫn

Cuối cùng, một tầm nhìn hấp dẫn là rất quan trọng để thống nhất và gắn kết văn hóa với nhau. Tầm nhìn phải lớn hơn khả năng lãnh đạo của công ty và nên truyền cảm hứng cho toàn bộ tổ chức cùng hướng tới một mục tiêu chung. Tầm nhìn nên được nêu rõ ràng, có thể đo lường được và phải là điều mà công ty có thể cam kết đạt được trong dài hạn.

Tóm lại, bằng cách làm theo các bước này và tập trung vào các trụ cột này, các tổ chức có thể tạo ra một nền văn hóa hiệu suất cao, trao quyền cho nhân viên và thúc đẩy kết quả. Một nền văn hóa tập trung vào sự phát triển, tiến bộ, đóng góp và kết nối sẽ thu hút và giữ chân những tài năng hàng đầu và đảm bảo sự thành công lâu dài của tổ chức.

Xem thêm: Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp làm gì để giúp doanh nghiệp phát triển?